achtergrond-1
Stichting GURMUU
Schouder aan Schouder
English version
KinderenVoedselVerkopenVoorStudie

Ondersteun de projecten van Stichting Gurmuu en doe mee!

Informatie/Addressen:

Stichting Gurmuu Foundation

Gillis van Ledenberchstraat 48-2
1052 VJ Amsterdam
KvK Amsterdam No: 34309799
RSIN/fiscaalnummer: 8198.16.759
Bankrekening: NL76INGB0006787973


Adres in Ethiopiƫ

Stichting Gurmuu Foundation
Arada S. City, District 02
H. no.: 342/B7-74
Addis Ababa, Ethiopia
Registration No.: 6519
Tax office Identification No.: 0082227836
CBE, bankrek.: 1000 5221 85861 -
Bole Japan Branch
CBE, bankrek.: 1000 5288 22308 -
SWIFT CODE: CBETETAA

Contact:

Tel: +31 20 7746398
Mobile NL: +31 61268 1680
Mobile Ethiopiƫ: +251 953651752
E-mail: info@gurmuu.org
E-mail: gurmuu.biya@gmail.com
E-mail: lulessa.abadura@gmail.com

anbi

Doelstelling

Stichting Gurmuu streeft in Ethiopië naar een verbetering van de levensomstandigheden van kwetsbare groepen in het algemeen en vrouwen, kinderen en jongeren in het bijzonder.

Duurzame armoedebestrijding en een verbetering van onderwijs en gezondheidszorg staan hierbij centraal.

In Nederland draagt Stichting Gurmuu bij aan een versterking van de positie van nieuwkomer door een brug te slaan met de Nederlandse samenleving en andere groepen. Het samenbrengen van mensen, het creëren van onderlinge verbinding en de uitwisseling van ervaringen zijn belangrijke aspecten van het werk van de organisatie.

Activiteiten

Stichting Gurmuu tracht haar doelstellingen te bereiken door verschillende activiteiten uit te voeren in Ethiopië en in Nederland:

Ethiopië

Uitvoering van projecten ten behoeve van duurzame armoedebestrijding Uitvoering van projecten ter versterking van de maatschappelijke positie van vrouwen, kinderen en jongeren Verbetering van onderwijsvoorzieningen Stimulering van onderwijs voor achtergestelde groepen kinderen en jongeren, met name meisjes Organisatie van sportactiviteiten voor jongeren Verbetering van gezondheidszorg en voorlichting ten aanzien van onder andere: Malaria HIV/aids Waterziekte Vroege / gedwongen uithuwelijking en vrouwenbesnijdenis

Nederland

Organisatie van bijeenkomsten voor nieuwkomers, families en in Nederland woonachtige Oromo’s Organisatie van culturele bijeenkomsten / uitwisselingen Organisatie van sportactiviteiten voor jongeren en hun ouders

Statuten

Download hier de statuten

Registratiecertificaat van de Stichting Gurmuu Foundation in Ethiopië

Download hier het certificaat

Download hier het organogram van de organisatie

Bestuur

Het bestuur van Stichting Gurmuu bestaat uit de volgende onbezoldigde bestuursleden:

Drs. Patricia Collette, voorzitter
Drs. Lulessa Abadura, Secretaris/penningmeester
Dr. Antony Otieno Ong’ayo, bestuurslid
De heer Geresu Tufa Guluma, bestuurslid
De heer Erik Visser, bestuurslid
Drs. Adrianus Johannes Berkvens, bestuurslid

Het bestuur is te bereiken via info@gurmuu.org

Conform artikel 4.5. van de Statuten van Stichting Gurmuu: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslaglegging

De meest actuele verslagen van Stichting Gurmuu vindt u hier:

Activiteitenverslag: 2013-2014
en
Beleidsplan: 2015-2016
Financieleverslagen:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019-2020
2021

2022

 

Registratie

Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 en geregistreerd bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder nummer: 34309799