achtergrond-1
Stichting GURMUU
Schouder aan Schouder
English version
KinderenVoedselVerkopenVoorStudie

Ondersteun de projecten van Stichting Gurmuu en doe mee!

Informatie:

Stichting Gurmuu

Gillis van Ledenberchstraat 48-2
1052 VJ Amsterdam
Tel: 31 (0) 20 7746 398
Mobile: 31 (0) 61268 1680
E-mail: gurmuu.biya@gmail.com
E-mail: info@gurmuu.org
KvK Amsterdam No: 34309799
RSIN/fiscaalnummer:8198.16.759
Bankrekening:NL35INGB0004150020

anbi

Doelstelling

Stichting Gurmuu streeft in Ethiopië naar een verbetering van de levensomstandigheden van kwetsbare groepen in het algemeen en vrouwen, kinderen en jongeren in het bijzonder.

Duurzame armoedebestrijding en een verbetering van onderwijs en gezondheidszorg staan hierbij centraal.

In Nederland draagt Stichting Gurmuu bij aan een versterking van de positie van nieuwkomer door een brug te slaan met de Nederlandse samenleving en andere groepen. Het samenbrengen van mensen, het creëren van onderlinge verbinding en de uitwisseling van ervaringen zijn belangrijke aspecten van het werk van de organisatie.

Activiteiten

Stichting Gurmuu tracht haar doelstellingen te bereiken door verschillende activiteiten uit te voeren in Ethiopië en in Nederland:

Ethiopië

Uitvoering van projecten ten behoeve van duurzame armoedebestrijding Uitvoering van projecten ter versterking van de maatschappelijke positie van vrouwen, kinderen en jongeren Verbetering van onderwijsvoorzieningen Stimulering van onderwijs voor achtergestelde groepen kinderen en jongeren, met name meisjes Organisatie van sportactiviteiten voor jongeren Verbetering van gezondheidszorg en voorlichting ten aanzien van onder andere: Malaria HIV/aids Waterziekte Vroege / gedwongen uithuwelijking en vrouwenbesnijdenis

Nederland

Organisatie van bijeenkomsten voor nieuwkomers, families en in Nederland woonachtige Oromo’s Organisatie van culturele bijeenkomsten / uitwisselingen Organisatie van sportactiviteiten voor jongeren en hun ouders

Bestuur

Het bestuur van Stichting Gurmuu bestaat uit de volgende onbezoldigde bestuursleden:

Drs. Patricia Collette, voorzitter
Drs. Lulessa Abadura, Secretaris/penningmeester
Drs. Antony Otieno Ong’ayo, bestuurslid
De heer Geresu Tufa Guluma, bestuurslid
De heer Erik Visser, bestuurslid

Het bestuur is te bereiken via info@gurmuu.org

Conform artikel 4.5. van de Statuten van Stichting Gurmuu: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslaglegging

De meest actuele verslagen van Stichting Gurmuu vindt u hier:

Activiteitenverslag: 2013-2014
Financieel Verslag: 2013 en 2014
Beleidsplan: 2015-2016

Registratie

Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 en geregistreerd bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder nummer: 34309799